Welkom bij de Historische Werkgroep Spaarndam

De Historische Werkgroep Spaarndam is, na de viering van het 700-jarig bestaan van Spaarndam in 1985, in 1986 opgericht door Gerrit van den Beldt. De HWS is een werkgroep van de 'Stichting Spaarndam 700 jaar', met als doel de geschiedenis van het dorp Spaarndam levend te houden. Daartoe organiseert de werkgroep iedere vijf jaar een historische tentoonstelling met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek.

Expositie 'Waterbazen Spaarndam'

Van dinsdag 20 juni tot en met zondag 17 september 2017 zal er in de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem, het Haarlemmermeermuseum De Cruquius en de Timmerloods op het terrein van het Gemeenlandshuis in Spaarndam een expositie met de titel 'Waterbazen' worden gehouden over 800 jaar Nederlandse strijd tegen het water. Het zijn verschillende exposities, maar met de gemeenschappelijke titel 'Waterbazen' en met gemeenschappelijke elementen over verleden, heden en toekomst van het Nederlandse water.

Meer informatie op www.tentoonstellingwaterbazen.nl. Meer informatie over Nederland en water is te vinden op de website www.onswater.nl.

Centraal in Spaarndam staan de activiteiten van de begin 19e eeuwse Rijnlandse opzieners Christiaan Brunings en Frederik Willem Conrad. Het gemeenlandshuis in Spaarndam was voor hen, vanwege de scheepvaartsluizen en de spuisluizen die de Noordelijke uitwatering van het hoogheemraadschap van Rijnland vormden, een belangrijke plek.

Een ander levensgroot belang was het onderhoud van de kwetsbare Spaarndammerdijk. Het gemeenlandshuis in Spaarndam werd gebruikt als uitvalsbasis voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de dijk en de sluizen en voor het verzamelen en instrueren van Spaarndamse manschappen voor de bescherming van de dijk tegen stormvloeden.

De tentoonstelling 'Waterbazen' in Spaarndam is open tussen 20 juni en 14 september 2017 op woensdag t/m vrijdag van 10-17 uur. Vaartochten door de Grote Sluis van Spaarndam en over het Spaarne en het IJ zijn - in principe - afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers van de Historische Werkgroep Spaarndam - ook op deze dagen mogelijk. Informatie hierover volgt. Er is ook een wandeltocht door Spaarndam in de Timmerloods beschikbaar. Deze voert langs alle hoogtepunten van Spaarndam, die vaak met water te maken hebben. De wandeltocht is ook geschikt voor kinderen.


Adres

Historische Werkgroep Spaarndam
Kees 't Hoenstraat 6
2064 XJ  SPAARNDAM

Grote of St.-Bavokerk

Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Gemeenlandshuis Spaarndam

Nieuwste aanwinsten Ondersteek voor vrouwen Gekregen van Familie F. Duits. Archief: Spaarndam e.o. helpt Polen, diverse foto`s en documenten over 110 jaar Spaarneschool.
Glas van het 'Dienstencentrum Spaarndam'.
Gekregen van Hanneke Luytze. O.a. spelletjes, poederdoos, blikken en blikjes, scheerzeep, stijfsel en nagelgarnituur. 1900 - 1930. Gekregen van Mida Koelman. Twee brillenkokers met bril. Gekregen van Mevrouw Van Wonderen. Diverse ordnermappen met allerlei gegeven over Spaarndam. Gekregen van mevrouw Truus Bijl. Diverse foto`s. Gekregen van Rob Mens, Historisch Halfweg. Beker met naam en datum. Gekregen van Henk Koelman. Voorwerpen: gevonden bij molen 'de Slokop' o.a. flesjes en scherven. Pillendoosje van Dokter Honing uit Halfweg. Gekregen van Frans Cleeren. Herenkostuum rond 1930. Gekregen van Mida Koelman. Toiletemmer van porselein. Gekregen van mevrouw Ina Wilderom.