Spaarndam 730 jaar

In 2015 bestond Spaarndam 730 jaar. Eén van de doelstellingen van de Historische Werkgroep is iedere vijf jaar een historische tentoonstelling te organiseren met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek.

Het thema was deze keer:

‘Lief en leed in Spaarndam’

Het boek gaat over menselijk lief en leed zoals geboorte, huwelijk en dood en over vrolijke en droevige dorpse zaken, zoals optochten, inhuldigingen, verdrinkingen, moord, aardstralen, Hansje Brinker, het (bloeiende en tanende) verenigingsleven en de twee muziekkorpsen met elk hun eigen muziektent. De tentoonstelling en het boek zullen voor geboren en getogen Spaarndammers een feest van herkenning zijn en voor nieuwkomers een leuke kennismaking met het dorp.