00000004 – Familie van Riet

Archiefstuk 00000004
Soort Staatsiefoto
Categorie Sluizen
Sluisnaam Kolksluis
Datering voor 1908
Bezit Digitale afbeelding
Omschrijving Sluiswachter Willem van Riet-Paap naast het sluiswachtershokje van de Kolksluis
Bijzonderheden Uit de Stadseditie Oprechte Haarlemsche Courant:
2 november 1908 – Tot sluiswachter a.d. Kolksluis is benoemd J. v.d. Molen van Schiermonnikoog i.p.v. W.G. van Riet die is overleden.
6 november 1908 – Tot hulptelegraafkantoorhouder is m.i.v. 1 januari a.s. benoemd de sluiswachter van Rijnland J. v.d. Molen.
Bewaarplaats Map: Spaarndammers 3.
Persoon op deze afbeelding
# Naam Geboortejaar
1 Gerardus Wilhelmus (Willem) van Riet Paap 1854