Polders

1615.

Kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland vervaardigd door Balthazar Floriszoon van Berckenrode  en Floris Balthazar.