1255 – Het dorp Spaarndam

1255

De afwatering via spuisluizen, open bij eb en dicht bij vloed, was voor een groot deel van Holland bezuiden het IJ bijzonder belangrijk. Ze moesten het regenwater lozen. Daarom vormden zich de zogenoemde gemenelands–raadsleden of heemraden.

We kunnen zeggen dat deze groep mensen het begin was van wat wij nu nog kennen als het Hoogheemraadschap van Rijnland.

1285

Niets stond de vorming van Spaarndam in de weg, ware het niet dat de dam in 1285, door een hevige stormvloed grotendeels is vernield. Graaf Floris V gaf in 1285 toestemming om een nieuwe dam te maken. Dit werd de huidige Spaarnedam.

Vandaar dat we 1285 zien als het begin van het dorp Spaarndam.

1328

Op de plek waar nu galerie ‘Het Judasoog’ aan de Westkolk staat, stond vroeger een kapel. Deze kapel hoorde bij de St. Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem.

De pastoor aldaar had ‘de gemeyenen bueren van Spaarendam’ toestemming gegeven om een kapelaan in de kapel van Spaarndam te benoemen.

1329

De dam in het Spaarne was nog niet zo hoog en robuust als nu. Toch moesten er een aantal spuisluizen in worden gebouwd. Het onderhoud van deze houten sluisdeurtjes betaalden de stadjes en dorpen uit het Rijnland. Zo waren er o.a. een Alphersluis, een Alkemadersluis en een aantal Woerdersluizen, waarvan er nu nog maar één over is.

Het belang van Spaarndam blijkt wel uit het feit dat het Hoogheemraadschap tot dit jaar ‘heemraadschap van de Sparendamme’ heette. Daarna werd de naam: het Hoogheemraadschap van Rijnland.