1514 – Vissers, schippers en boeren

1514

Rond 1500 werden er in het gewest Holland enquêtes gehouden om het juiste aantal mensen per gemeente te achterhalen. Men wilde ook weten welke beroepen er werden uitgeoefend en wat de bezittingen aan grond en middelen waren.

Zo weten we nu dat in 1514 Spaarndam 70 huizen rijk was, dat de oppervlakte ca. 64 morgens bedroeg (een Rijnlandse morgen is iets kleiner dan een hectare) en dat er zo’n 280 bewoners waren die hun bestaan vonden in de visserij, de vrachtvaart of op het boerenland.

1514

Het begin van de 16e eeuw verliep nogal rampzalig voor Spaarndam. De dijk bezweek achtereenvolgens in 1507, 1508, 1509, 1511 en 1514. Tot aan Leiden (Leiden in last) kwam het water. De dijk moest worden hersteld, maar er waren geen centen.
Deze laatste stormvloed, die we kennen als de ‘St.-Hiëronymusvloed’ sloeg vanaf de Woerdersluis alles weg tot de meest oostelijk gelegen spuisluis.

De jonge landsheer Karel V bepaalde toen in samenspraak met paus Leo X dat het geld dat de gelovigen aan de Kerk betaalden, de zogenaamde aflaten, voor een gedeelte mocht worden gebruikt om de dijk te herstellen.