1517 – Grote Pier

1517

In 1517 kwamen de Gelderse troepen o.l.v. de beruchte Grote Pier op strooptocht door Holland langs Spaarndam. Dat hebben ze geweten hier, want het dorp werd met de grond gelijk gemaakt.

De kolksluis was dusdanig vernield dat hij een jaar later zou bezwijken.

1518

Op 3 april 1518 brak de al flink beschadigde kolksluis door. Haarlem greep de gelegenheid aan om te beginnen met de aanleg van een grotere sluis. Haarlem mocht van de ‘Secrete Raad’ van Karel V niet verder bouwen. Deze bepaalde wel dat de Kolksluis zou worden herbouwd en dat Haarlem een kleine schutsluis mocht bouwen met een wijdte van 10,5 voet (ca. 3,5 m).

Dit werd de Kleine Haarlemmersluis aan het Visscherseinde.

1567

In 1567 tekende Haarlem een overeenkomst met Rijnland om een grote sluis in Spaarndam te gaan bouwen. De sluis zou 121 voet (ca. 38 m) lang worden en 24 voet (ca. 7,5 m) breed. In 1569 werd de sluis voltooid en daarna is hij nog driemaal hersteld en vergroot.

Deze sluis kennen wij nu als de Grote Sluis.