1626 – Verwoesting van de kapel

1626

De kapel op de hoek van de Westkolk en de IJdijk staat er al sinds 1328.

Door een zware noorderstorm wordt dit gebouw in 1626 vernield.

1627

Spaarndam zonder kerk, dat kon niet. Het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente pakte de zaken resoluut aan. Met toestemming van de Staten van Holland mogen ze voor de bouw van een nieuwe kerk een collecte houden in de voornaamste steden en dorpen van het gewest Holland. Ook geven de Staten van Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland subsidie. De eerste steen wordt gelegd in 1627 en in hetzelfde jaar wordt de kerk voltooid. Wel is de kerk meer naar achteren gebouwd, niet zo dicht bij de Kolk, omdat de schippers met hun geschreeuw in de herbergen de preek verstoren. In 1663 is de kerk met een noordvleugel uitgebreid.

Tot 1829 worden de meeste Spaarndammers in deze kerk begraven. Het graf van Cruquius is het bekendste.