1641 – Het Rijnlands Huis

1641

In 1641 wordt het Rijnlands Huis in Spaarndam gebouwd. Hier woont aan de rechterzijde de opziener van Rijnland die het toezicht houdt op de dam, de dijk en de sluizen. Meestal is hij ook de schout van Spaarndam. In het midden is de torenkamer waar dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland een enkele keer per jaar vergaderen. Daar boven hangt een klokje met het jaartal 1524. Het werd geluid als er overstromingen door een stormvloed dreigden. Mannen uit Spaarndam kwamen dan bijeen om de Spaarndammerdijk twee aan twee te bewaken. In het linkergedeelte lag dijkmateriaal opgeslagen en stonden vervoermiddelen om de nodige reparaties aan de dijk en sluizen uit te voeren. In het midden hangt het wapen van Rijnland.

Nog in 2007 woonde hier de dijkgraaf van Rijnland.

1787

De achttiende eeuw is er in ons land een grote tegenstelling tussen patriotten en prinsgezinden. De Spaarndammers zijn voor de patriotten. Als Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, bij de grens wordt tegengehouden, roept ze de hulp in van haar broer, de koning van Pruisen, en die komt met zijn leger hier orde op zaken stellen.

Door handig optreden van Christiaan Brunings, opziener van Rijnland en schout van Spaarndam, weet hij plundering van Spaarndam door de Pruisische soldaten te voorkomen.

1795

In 1795 veroveren Franse troepen gesteund door patriotten ons land. Ze worden als bevrijders binnengehaald en het Nederlandse volk danst om de vrijheidsboom. Het is het begin van de Franse tijd die duurt tot 1813.

In 1810 wordt ons land zelfs ingelijfd bij Frankrijk.