1840 – Een nieuwe weg naar Haarlem

1813

Als keizer Napoleon in 1813 bij Leipzig in Duitsland wordt verslagen door zijn tegenstanders uit Europa komt er aan de Franse tijd in Nederland een einde.

De zoon van stadhouder Willem V komt terug uit Engeland en wordt koning van Nederland en Belgie onder de naam koning Willem I.

1836

Spaarndamse vissers hadden behoefte aan een haven op het Grote IJ. In 1836 kregen ze die bij de Kleine Haarlemmersluis. In november en december van datzelfde jaar waren er zware stormen. Eerst werd Amsterdam door een zuidwesterstorm vanaf het Haarlemmer Meer met overstroming bedreigd en een maand later Leiden vanaf het Haarlemmer Meer door een noordoosterstorm. Daarop wordt besloten het Haarlemmer Meer droog te leggen.

De werkzaamheden daarvoor begonnen in 1840 en duurden tot 1852.

1840

In 1840 werd langs het Spaarne het Jaagpad aangelegd. Schepenjagers konden nu met hun paarden de schepen tegen de zuidwestenwind in naar Haarlem trekken. Ook werden trekschuiten gebruikt voor passagiers.

Voortaan ging bijna alle verkeer tussen Spaarndam en Haarlem v.v. over het Jaagpad.

1843

De droogmaking van het Haarlemmer Meer betekende een versnelde afvoer van het water van het Haarlemmer Meer door het Spaarne naar Spaarndam en dan door de sluizen naar het IJ en de Zuiderzee.

Daarom werd er voor de afvoer van water een stoomgemaal gebouwd aan het Spaarne en een Boezem die het water via een sluis tussen ’t Visscherseinde en de IJdijk loosde in het IJ.