1851 – De post wordt bezorgd

1851

In 1851 werd in Spaarndam een postdienst ingesteld. Drie keer per dag moesten in Haarlem poststukken voor Spaarndam worden opgehaald en konden stukken uit Spaarndam in Haarlem worden afgegeven.

Door een postbode werd op Spaarndam de post verspreid.

1852

De Kolksluis was van oudsher de belangrijkste Spaarndamse Sluis voor de doorschutting van schepen. Het was zo druk omdat alle schepen die van noord naar zuid v.v. door Holland voeren in Spaarndam moesten passeren. Sinds er vanaf 1807 ook schepen bij Amsterdam van noord naar zuid mochten doorvaren, was de drukte in Spaarndam een stuk minder.

Daarom werd in 1852 besloten de Kolksluis te verkleinen tot zijn huidige vorm.

1868-1876

In 1868 werd besloten om het Noordzeekanaal aan te leggen voor de verbinding van Amsterdam met de Noordzee bij IJmuiden. Het IJ werd ingepolderd. Tegenover Spaarndam verscheen de Zuid-Spaarndammer Polder en de Zijkanalen B en C zorgden voor de verbinding tussen Spaarndam en het Noordzeekanaal.

Deze polders werden door bouwboeren in gebruik genomen die er aardappelen, tarwe en suikerbieten gingen verbouwen.

1870

Achter het oude raadhuis op Westkolk 4 was tot die tijd de lagere school van Spaarndam gevestigd. In 1870 werd besloten om aan de Pol een nieuwe school te bouwen. We kennen die school tegenwoordig onder de naam Spaarneschool.

Voor het hoofd der school werd er een speciale woning gebouwd waar nu nog meester Zwetsloot woont.