1908 – Het Spaarndams Gemengd Koor

1908

In 1908 werd het Spaarndams Gemengd Koor opgericht. Het was een geweldig succes.

In 2008 werd het honderdjarig bestaan gevierd en verscheen het boek ‘Honderd jaar koorzang achter de dijken’.

1912

In 1912 sticht Frans van Dijk uit Enkhuizen in Spaarndam aan de Lage Dijk een scheepswerf. In 1917 doet hij zijn bedrijf over aan Scheepswerf Stapel uit Enkhuizen. Die vernieuwt het bedrijf en zorgt voor de bouw van rivierschepen, vissersboten, zandbakken, zuigers en baggermolens.

In 1993 wordt het bedrijf verplaatst naar Amsterdam omdat de gebouwde schepen te groot worden voor de sluis in Spaarndam.