1950 – De strijd tegen het water

1940-1945

Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen onder bevel van Adolf Hitler Nederland binnen en veroveren ons land. Op 5 mei 1945 wordt ons land van de Duitse overheersing bevrijd. Heimen Germans uit Spaarndam is in 1940 als soldaat naar Engeland ontkomen. In 1945 vecht hij met de Engelsen tegen de Duitsers in de Betuwe, vlak voordat de oorlog afgelopen is. Daar sneuvelt hij. Als oorlogsheld ligt hij begraven op het kerkhof van Spaarndam.

Het oorlogsmonument op het Kerkplein herinnert aan deze moeilijke tijd.

1949

Mensen die katholiek waren stuurden hun kinderen naar een katholieke lagere school in Haarlem. In 1949 stond de Spaarneschool twee lokalen af aan de St.-Adalbertusschool.

In 1969 kreeg deze school een eigen gebouw aan de Ringweg, dat in 2009 werd vervangen door een nieuw gebouw.

1950

In 1950 werd een stichting opgericht die een Jeugdhuis tot stand moest brengen. Café de Telescoop aan de IJdijk 43 werd aangekocht en met behulp van veel Spaarndamse vaklieden omgebouwd tot een echt Jeugdhuis. Er kwam een bibliotheek, een praktijk voor een tandarts en een dienstwoning. Boven op dijkhoogte was een grote zaal die voor allerlei activiteiten werd gebruikt.

In de jaren zestig was de exploitatie niet meer haalbaar en werd het Jeugdhuis verkocht.

1950

In 1950 is het ook feest in Spaarndam. Het dorp is uitgekozen als de plaats voor het standbeeld van Hans Brinker als symbool van de strijd van Holland tegen het water. Koningin Juliana komt samen met de prinsessen Margriet en Christina op haar jacht de, Piet Hein, naar Spaarndam. Prinses Margriet onthult het standbeeld van Hans Brinker.

Vele buitenlanders komen jaarlijks in Spaarndam op bezoek om naar het beeldje te kijken.

1964

Pas toen rond 1870 het Noordzeekanaal was aangelegd en de IJpolders waren ingepolderd, werd woningbouw langs de Ringweg mogelijk. Eerst verschenen er houten huisjes (Ringweg 115) van arbeiders die in de polder werkten.

In 1964 begon men met de bouw van huizen rondom de St.-Adalbertuskerk en geleidelijk werd dit uitgebreid tot heel Spaarndam-Oost.