1985 – Spaarndam 700 jaar

1964

In 1964 werd een democratisch gekozen Dorpsraad ingesteld, zowel voor Spaarndam-West als Oost.

Elke drie maanden verschijnt het Dorpsorgaan met informatie over heel Spaarndam.

1972

In 1919 werd in Spaarndam de voetbalclub SFC Spaarndam opgericht en in 1949 de voetbalclub S.H.S. in Spaarnwoude. In 1972 besloten de beide clubs te fuseren tot de sv Spaarnwoude.

In 1997 werden de sportvelden verplaatst naar de huidige plek naast de A9 en werd op de oude plaats de woonwijk Waterwende gebouwd.

1978

Na jaren van onderlinge onenigheid over de plaats en de vorm van het nieuw te bouwen gemeenschapshuis voor Spaarndam is men het uiteindelijk eens geworden en wordt in 1978 op de huidige plaats aan de Ringweg het Dorpscentrum gebouwd.

In de loop der jaren worden de mogelijkheden uitgebreid met kinderopvang, het medisch centrum en een tweede sporthal.

1985

Spaarndam viert op grootse wijze dat het dorp zevenhonderd jaar geleden is gesticht met de aanleg van de dam in het Spaarne.

Vanaf de opening in februari, met sportactiviteiten in april en mei, een middeleeuwse dag in juni, een fotowedstrijd, een historische tentoonstelling in oktober, een toneelvoorstelling in november en met een eindfeest, wordt het jubileumjaar op grootse wijze gevierd.

1992

Onder leiding van het schoolhoofd, Matthijs Bouff, worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Spaarneschool.

Nadat het oude schoolgebouw is gesloopt wordt in 1992 ten slotte een nieuw schoolgebouw opgeleverd.

1993

Na 76 jaar komt er een eind aan de activiteiten van Scheepswerf Stapel in Spaarndam.

Het bedrijf wordt verplaatst naar Amsterdam.

2007

Nadat het enige jaren praktisch buiten gebruik is geweest wordt Scheepswerf Stapel, samen met het bedrijf van Volker Wessels Stevin Materieel, gesloopt.

Het terrein wordt klaargemaakt voor de bouw van de nieuwe woonwijk SpaarneBuiten.