Bibliografie Spaarndam en omgeving

2015
Lief en Leed in Spaarndam
Samengesteld en uitgegeven door de HWS, ontwerp en vormgeving Jan van Zijp, Polanen AB, druk New Energy Vianen.
ISBN: 978 90 822987 2 7

2011
De Grote Sluis van Spaarndam
Samengesteld en uitgegeven door het Hoogheemraadschap van Rijnland, de HWS en Peter van den Klinkenberg, opgemaakt en gedrukt door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

2010
Spaarndam een ratjetoe aan huizen
Samengesteld en uitgegeven door de HWS, opgemaakt en gedrukt door BWS Excelsior.
ISBN: 978 90 814177 1 6

2009
De historische canon van Spaarndam
Samengesteld en uitgegeven door de HWS. Opgedragen aan Gerrit van den Beldt.

2008
Honder jaar koorzang achter de dijken
Geschreven door Willem van de Griend en uitgegeven door het Spaarndams Gemengd Koor.
ISBN: 978 90 808509 5 8

2007
Spaarndam in de jaren vijftig en zestig
Samengesteld door de HWS en uitgegeven door Uitgeverij Aprilis, Markt 9, Zaltbommel in de serie ‘Uijt hoven, dorpen en steden’.
ISBN: 978 90 5994 182 3

2005
Spaarndamse bedrijvigheid in de vorige eeuw
Uitgegeven door de HWS in samenwerking met Studio Excelsior te Haarlem.

2004
Het land rond de Stompe Toren, de geschiedenis van Spaarnwoude
Geschreven door Gerrit van den Beldt.

2003
De Stompe Toren, jubileumnummer van ’t Gildeblad
Uitgegeven door de Stichting ‘Gilde van de Stompe Toren’ en van de Stichting ‘Vrienden van de Stompe Toren’ ter gelegenheid van het vierde lustrum.

2000
Spaarndam in de 19e eeuw
Uitgegeven door de HWS in samenwerking met Canaletto/Repro-Holland te Alphen aan den Rijn.
ISBN: 90 6469 760 4

1993
100 jaar kruiswerk in Spaarndam en omgeving
Geschreven door Gerrit van den Beldt, uitgegeven door de Kruisvereniging Spaarndam-Haarlemmerliede ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, lay-out en druk Drukkerij Excelsior Haarlem.

1987
Katholiek zijn tussen Haarlem en Amsterdam
Uitgegeven bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk.

1985
Spaarndam 700
Geschreven door Gerrit van den Beldt en uitgegeven door Uitgeverij Canaletto te Alphen aan den Rijn.
ISBN: 90 6469 535 0

Spaarndam in oude ansichten deel 1,2 en 3
Geschreven door Gerrit van den Beldt jr. en uitgegeven door de Europese Bibliotheek te Zaltbommel in samenwerking met Vroom & Dreesmann.
ISBN: 90 288 3289 0

1982
Groeten uit Spaarndam
Geschreven door H.G.A. Meekel en uitgegeven door Repro-Holland B.V. te Alphen aan den Rijn.

1978
75 jaar ‘op stapel’
Geschreven door G.J.W. van den Beldt en uitgegeven door Scheepswerf Stapel BV ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.

1977
350 Jaar Hervormde Kerk Spaarndam
Geschreven door G. van den Beldt Jr., met illustraties van Michiel de Boer en uitgegeven door de Nederlands Hervormde Kerk te Spaarndam ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan.

1967
Drie baarsjes en een ham, over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving
Onder redaktie van Dr. Tj.W.R. de Haan en uitgegeven door de Volkskundecommissie van de Vereniging Haerlem en het Nederlands Volkskundig Genootschap, als tweede deel in de serie ‘Stad en Dorp’.

1957
Waar Spaarne en Liê tezamen vloeit …
Onder redaktie van Dr. Tj.W.R. de Haan en uitgegeven door de Volkskundekommissie van de vereniging Haerlem en verscheen tevens als nummer 1 van jaargang 8 van het volkskundetijdschrift “Neerlands Volksleven”.