Uitgaven HWS en anderen

2020

Spaarndam Waterdorp , samengesteld en uitgegeven door de Historische werkgroep Spaarndam

ISBN: 978 90 82 7647 10

2017

De tranen van Pierrot, de dubbele moord in Spaarndam in 1910, geschreven door Thea de Roos-van Rooden en uitgegeven door de HWS, omslag illustratie van Eric Coolen. ISBN/EAN 978-90-827647-0-3,  NUR-code: 693

2015

Lief en Leed in Spaarndam, samengesteld en uitgegeven door de HWS, ontwerp en vormgeving Jan van Zijp, Polanen AB, druk New Energy Vianen. ISBN: 978 90 822987 2 7

2011

De Grote Sluis van Spaarndam, samengesteld en uitgegeven door het Hoogheemraadschap van Rijnland, de HWS en Peter van den Klinkenberg, opgemaakt en gedrukt door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

2010

Spaarndam een ratjetoe aan huizen, samengesteld en uitgegeven door de HWS, opgemaakt en gedrukt door BWS Excelsior. ISBN: 978 90 814177 1 6

2009

De historische canon van Spaarndam
Samengesteld en uitgegeven door de HWS. Opgedragen aan Gerrit van den Beldt.

2008

Honderd jaar koorzang achter de dijken, geschreven door Willem van de Griend en uitgegeven door het Spaarndams Gemengd Koor. ISBN: 978 90 808509 5 8

2007

Spaarndam in de jaren vijftig en zestig, samengesteld door de HWS en uitgegeven door Uitgeverij Aprilis, Zaltbommel in de serie ‘Uijt hoven, dorpen en steden’.
ISBN: 978 90 5994 182 3

2005

Spaarndamse bedrijvigheid in de vorige eeuw, uitgegeven door de HWS in samenwerking met Studio Excelsior te Haarlem.

2004

Het land rond de Stompe Toren, de geschiedenis van Spaarnwoude, geschreven door Gerrit van den Beldt.

2003

De Stompe Toren, jubileumnummer van ’t Gildeblad, uitgegeven door de Stichting ‘Gilde van de Stompe Toren’ en van de Stichting ‘Vrienden van de Stompe Toren’ ter gelegenheid van het vierde lustrum.

2000

Spaarndam in de 19e eeuw, uitgegeven door de HWS in samenwerking met Canaletto/Repro-Holland te Alphen aan den Rijn. ISBN: 90 6469 760 4

1993

100 jaar kruiswerk in Spaarndam en omgeving, geschreven door Gerrit van den Beldt, uitgegeven door de Kruisvereniging Spaarndam-Haarlemmerliede ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, lay-out en druk Drukkerij Excelsior Haarlem.

1987

Katholiek zijn tussen Haarlem en Amsterdam, uitgegeven bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk.

1985

Spaarndam 700, geschreven door Gerrit van den Beldt en uitgegeven door Uitgeverij Canaletto te Alphen aan den Rijn. ISBN: 90 6469 535 0

Spaarndam in oude ansichten deel 1,2 en 3, geschreven door Gerrit van den Beldt jr. en uitgegeven door de Europese Bibliotheek te Zaltbommel in samenwerking met Vroom & Dreesmann. ISBN: 90 288 3289 0

1982

Groeten uit Spaarndam, geschreven door H.G.A. Meekel en uitgegeven door Repro-Holland B.V. te Alphen aan den Rijn.

1978

75 jaar ‘op stapel’
Geschreven door G.J.W. van den Beldt en uitgegeven door Scheepswerf Stapel BV ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.

1977

350 Jaar Hervormde Kerk Spaarndam, geschreven door G. van den Beldt Jr., met illustraties van Michiel de Boer en uitgegeven door de Nederlands Hervormde Kerk te Spaarndam ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan.

1967

Drie baarsjes en een ham, over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving
Onder redaktie van Dr. Tj.W.R. de Haan en uitgegeven door de Volkskundecommissie van de Vereniging Haerlem en het Nederlands Volkskundig Genootschap, als tweede deel in de serie ‘Stad en Dorp’.

1957

Waar Spaarne en Liê tezamen vloeit ...
Onder redaktie van Dr. Tj.W.R. de Haan en uitgegeven door de Volkskundekommissie van de vereniging Haerlem en verscheen tevens als nummer 1 van jaargang 8 van het volkskundetijdschrift “Neerlands Volksleven”.