Home

                                  Open Monumentendagen  11 en 12 september 2021  

Zaterdag  11 september en zondag 12 september 2021, zijn de Open Monumentendagen. In 2020 heeft de Historische Werkgroep Spaarndam het boek “Spaarndam Waterdorp” Altijd water altijd Anders uitgegeven. De hieraan gekoppelde tentoonstelling kon geen doorgang vinden in verband met het covid-19 virus. Maar het is ons toch gelukt om tijdens de Open Monumentendag een open lucht tentoonstelling te organiseren.

Tijdens deze dagen kunt u een gids kopen voor € 5,00  De gids bestaat uit 71 pagina’s en is voorzien van  foto’s van toen en nu.

                                 

Deze gids fungeert als overzicht van de tentoonstelling en tevens als wandelroute van Spaarndam als waterdorp. De wandelroute (ongeveer 2 uur) brengt U langs historische gebouwen en sluizen en neemt u mee in de geschiedenis van Rijnland, onze bedrijvigheid en niet te vergeten Hansje Brinker.

Deze wandelroute kunt u alle dagen van het jaar lopen wanneer u het beste uitkomt. ( in de wandelroute zitten enkele moeilijke stukken voor personen die slecht ter been zijn)De foto’s ten behoeve van de tentoonstelling vormen een aanvulling op de wandelroute.

Ook is er kraam met andere boeken en artikelen die door de HWS zijn uitgegeven of  daaraan hebben meegewerkt. Voor een kleine herinnering  van U bezoek aan ons dorp, verkopen wij kleine souvenirs.

    

 

Ook tijdens de tentoonstelling gelden de regels zoals gesteld door het RIVM.

                                                                                          Over de Historische Werkgroep Spaarndam 

In 1985 bestond Spaarndam 700 jaar. Een jaar later richtte Gerrit van den Beldt de Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) op, met als doel de geschiedenis van het dorp Spaarndam levend te houden. Als onderdeel van de Stichting Spaardam 700 jaar, organiseert de HWS iedere vijf jaar een historische tentoonstelling met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek. 
Op deze website staat ook de Beeldbank van de HWS. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd alles en iedereen te benoemen, maar verbeteringen en aanvullingen zijn altijd welkom.
Mocht u foto’s hebben die kunnen bijdragen aan de kennis over de geschiedenis van Spaarndam en omgeving, dan houden wij ons aanbevolen. Alles zal zeer discreet worden behandeld. Ook wij houden ons aan de privacywet. 
Elke woensdagmorgen kunt u de HWS vinden in de Kettingloods van het Rijnlandshuis van 9.30 tot 11.30 uur. Kom gerust eens langs. 

Martien van Woerkom, voorzitter HWS

 

Werkgroepen binnen de Historische Werkgroep Spaarndam 

Naast het dagelijks bestuur functioneren er binnen de HWS enkele werkgroepen met ieder een eigen taak

  • Werkgroep Archiefbeheer;
  • Werkgroep Beeldbank;
  • Werkgroep Klussen;
  • Werkgroep Rondleidingen;
  • Werkgroep Onderzoek, Publicaties en Tentoonstellingen.

Sinds 2011 heeft de HWS ruimte in gebruik in het Rijnlandshuis (foto) aan de Spaarndammerdijk. Het archief van de werkgroep bevindt zich in het Dorpshuis.


De Historische Werkgroep Spaarndam brengt eind november een nieuw boek uit  onder de naam “Spaarndam Waterdorp”.

Vóór 15 november 2020 prijs bij intekening € 12,50 daarna € 17,50 

 Teken nu in, dan heeft u het boek voor de feestdagen in huis!

Mail naar historischewerkgroep@gmail.com  onder vermelding van Spaarndam Waterdorp, naam, adres, telefoonnummer en aantal exemplaren.