Home

Welkom op de website van de Historische Werkgroep Spaarndam.
In 1985 bestond Spaarndam 700 jaar. Een jaar later richtte Gerrit van den Beldt de Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) op, met als doel de geschiedenis van het dorp Spaarndam levend te houden. Als onderdeel van de Stichting Spaardam 700 jaar, organiseert de HWS iedere vijf jaar een historische tentoonstelling met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek. Op deze website staat ook de Beeldbank van de HWS. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd alles en iedereen te benoemen, maar verbeteringen en aanvullingen zijn altijd welkom.
Mocht u foto’s hebben die kunnen bijdragen aan de kennis over de geschiedenis van Spaarndam en omgeving, dan houden wij ons aanbevolen. Alles zal zeer discreet worden behandeld. Ook wij houden ons aan de privacywet. 
Elke woensdagmorgen kunt u de HWS vinden in de Kettingloods van het Rijnlandshuis  Spaarndammerdijk 23 te Spaarndam  van 9.30 tot 11.30 uur. Kom gerust eens langs. 
Werkgroepen binnen de Historische Werkgroep Spaarndam 
Naast het dagelijks bestuur functioneren er binnen de HWS enkele werkgroepen met ieder een eigen taak. 

Werkgroep Archiefbeheer; zij dragen zorg voor het onderhoud, het inventariseren en systeem archiveren en op een overzichtelijke en verantwoorde wijze van opslaan van de collectie.                         

Werkgroep Beeldbank; 

Werkgroep Klussen; Zij  dragen zorg voor kleine reparaties, opbouw tentoonstellingen en alle voorkomende werkzaamheden.                                                                                                                                                                   

Werkgroep Rondleidingen; Deze groep bestaat uit 4 personen welke de rondleidingen verzorgen op het terrein van het Rijnlandshuis.            In het Rijnlandshuis hebben wij een klein museum. Daarnaast verzorgen zij rondleidingen in het dorp. 

Werkgroep Onderzoek; Publicaties en Tentoonstellingen. Deze groep bereid de tentoonstelling voor naar aanleiding van het uitgeven van  een boek of andere publicaties van de HWS. Daarnaast zoeken zij in archieven van het Noord-Hollands Archief (NHA) of andere plaatsen.

Sinds 2011 heeft de HWS ruimte in gebruik in het Rijnlandshuis (foto) aan de Spaarndammerdijk. Het archief van de werkgroep bevindt zich in het Dorpshuis.

Martien van Woerkom, voorzitter HWS