Home

Over de Historische Werkgroep Spaarndam 

In 1985 bestond Spaarndam 700 jaar. Een jaar later richtte Gerrit van den Beldt de Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) op, met als doel de geschiedenis van het dorp Spaarndam levend te houden. Als onderdeel van de Stichting Spaardam 700 jaar, organiseert de HWS iedere vijf jaar een historische tentoonstelling met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek. 
Op deze website staat ook de Beeldbank van de HWS. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd alles en iedereen te benoemen, maar verbeteringen en aanvullingen zijn altijd welkom.
Mocht u foto’s hebben die kunnen bijdragen aan de kennis over de geschiedenis van Spaarndam en omgeving, dan houden wij ons aanbevolen. Alles zal zeer discreet worden behandeld. Ook wij houden ons aan de privacywet. 
Elke woensdagmorgen kunt u de HWS vinden in de Kettingloods van het Rijnlandshuis van 9.30 tot 11.30 uur. Kom gerust eens langs. 

Martien van Woerkom, voorzitter HWS

 

Werkgroepen binnen de Historische Werkgroep Spaarndam 

Naast het dagelijks bestuur functioneren er binnen de HWS enkele werkgroepen met ieder een eigen taak

  • Werkgroep Archiefbeheer;
  • Werkgroep Beeldbank;
  • Werkgroep Klussen;
  • Werkgroep Rondleidingen;
  • Werkgroep Onderzoek, Publicaties en Tentoonstellingen.

Sinds 2011 heeft de HWS ruimte in gebruik in het Rijnlandshuis (foto) aan de Spaarndammerdijk. Het archief van de werkgroep bevindt zich in het Dorpshuis.


De Historische Werkgroep Spaarndam brengt eind november een nieuw boek uit  onder de naam “Spaarndam Waterdorp”.

Vóór 15 november 2020 prijs bij intekening € 12,50 daarna € 17,50 

 Teken nu in, dan heeft u het boek voor de feestdagen in huis!

Mail naar historischewerkgroep@gmail.com  onder vermelding van Spaarndam Waterdorp, naam, adres, telefoonnummer en aantal exemplaren.