Spaarndam Waterdorp (2020)

Spaarndam Waterdorp

Het boek gaat over Spaarndam en zijn water

Uitgave Historische werkgroep

ISBN :978 90 827647 10

Prijs:  €  

Status: Voorradig

De tranen van Pierrot  (2017)

De tranen van Pierrot

Het boek gaat over de dubbele moord in Spaarndam in 1910 en is geschreven door Thea de Roos- van Rooden, tevens lid van de Historische Werkgroep Spaarndam. De moord in Spaarndam op twee dorpsbewoners, Willem Melchior (67) en zus Kee (66) op 5 november 1910, bracht het dorp in rep en roer. Dat zoiets afschuwelijks in Spaarndam kon gebeuren had niemand gedacht. Wie de misdaad had gepleegd werd nooit opgehelderd.

Vormgeving: Henk Tijbosch Grafische Producties

Omslag illustraties Eric Coolen

2017  auteur Thea de Roos – van Rooden

ISBN/EAN  978 90 827647 0 3

NUR-code: 693

Prijs:  € 11,95

Status: Voorradig

lees meer

Lief en Leed in Spaarndam   (2015)

Lief en Leed in Spaarndam

Gaat over menselijk lief en leed zoals geboorte, huwelijk en dood en over vrolijke en droevige dorpse zaken, zoals optochten, inhuldigingen, verdrinkingen, moord, aardstralen, Hansje Brinker, het (bloeiende en tanende) verenigingsleven en de twee muziekkorpsen met elk hun eigen muziektent. Voor geboren en getogen Spaarndammers een feest van herkenning en voor nieuwkomers een leuke kennismaking met het dorp.
120 Pagina’s in full color, 17cm x 24cm.
Samengesteld en uitgegeven door de HWS, ontwerp en vormgeving Jan van Zijp, Polanen AB, druk New Energy Vianen.
ISBN: 978 90 822987 2 7
Prijs: € 15,00
Status: Voorradig

Spaarndam een ratjetoe aan huizen  (2010)

Vierhonderd jaar bebouwing op en bij de dam in het Spaarne

In dit boek wordt, voor zover te achterhalen is, van ieder huis of huizenblok in Spaarndam (oost en west) de geschiedenis beschreven. Met meer dan 400 foto’s, afbeeldingen, kaarten en achtergrondinformatie.

204 Pagina’s in full color, 21,5cm x 21,5cm, met een harde kaft.

Samengesteld en uitgegeven door de HWS, opgemaakt en gedrukt door BWS Excelsior.

ISBN: 978 90 814177 1 6

Prijs: € 15,00   Status: Voorradig

Historische canon van Spaarndam (2009)

Historische canon van Spaarndam
met tekeningen van Willy Lohmann
De geschiedenis van Spaarndam, op rijm, in 50 jaartallen.
102 Pagina’s, 14,7cm x 21cm, met tekeningen.
Samengesteld en uitgegeven door de HWS, gedrukt door BWS Excelsior.
Prijs: € 5,00

Status: Voorradig

Spaarndam in de jaren vijftig en zestig (2007)

Spaarndam in de jaren vijftig en zestig

Een beschrijving van het dorpsleven van Spaarndam in de eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog.
120 Pagina’s, 22,5cm x 22,5cm, met veel foto’s.
Samengesteld door de HWS en uitgegeven door Uitgeverij Aprilis, Markt 9, Zaltbommel in de serie ‘Uijt hoven, dorpen en steden’.
ISBN: 978 90 5994 182 3
Prijs: € 7,50
Status: Voorradig

Spaarndamse bedrijvigheid in de vorige eeuw  (2005)

Spaarndamse bedrijvigheid in de vorige eeuw
Een overzicht van de bedrijven die in de twintigste eeuw in Spaarndam bestaan hebben. Het is boeiend om te ervaren hoe bedrijven in de loop der jaren gesticht worden, groeien en bloeien, en dan in verval raken en weer verdwijnen. Zestig bedrijven worden nader uitgewerkt en er is een opsomming van alle in de archieven gevonden bedrijven met hun adres.
112 Pagina’s, 16,5cm x 24,5cm, met veel foto’s en oude advertenties van de bedrijven.
Uitgegeven door de HWS in samenwerking met Studio Excelsior te Haarlem.
Status: Uitverkocht

Spaarndam in de 19e eeuw  (2000)

Spaarndam in de 19e eeuw

Van Vrijheidsboom tot de Stelling van Amsterdam
Een beschrijving van de ingrijpende veranderingen in het dorpsbeeld in de 19e eeuw en de invloed daarvan op het dorpsleven. De dijk werd opgehoogd, de grote sluis werd twee keer vernieuwd, de Kolksluis kreeg de huidige vorm, het stoomgemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland werd gebouwd met de daarbij behorende Boezem, Boezemsluis en Boezembrug, voor de verdediging van Amsterdam werden in het begin van de eeuw batterijen aangelegd en aan het einde van de eeuw een Lieniewal en de huidige forten. Ook de omgeving veranderde. Door de aanleg van het Noordzeekanaal werd het IJ ingepolderd. Daardoor konden er huizen op de dijk worden gebouwd omdat het overstromingsgevaar was verdwenen. In de nieuwe Houtrakpolder werd de Ringweg aangelegd en kwamen de eerste huisjes voor landarbeiders.
160 Pagina’s, 16,5cm x 24,5cm.
Uitgegeven door de HWS in samenwerking met Canaletto/Repro-Holland te Alphen aan den Rijn.
ISBN: 90 6469 760 4
Prijs: € 5,00
Status: Voorradig

Spaarndam 700  (1985)

Spaarndam 700

Geschiedenis van het dorp tussen Spaarne en IJ 1285 – 1985
Het verhaal van Spaarndam in de loop van zeven eeuwen. Het oude ambacht Spaarndam had een oppervlakte van slechts 64 morgen. Het dorp Spaarndam lag voor een deel ook in de ban van Spaarnwoude. Op deze wijze kon Spaarndam weinig bestuurlijke kracht ontplooien. Toch had het dorp voor de waterhuishouding van Rijnland en Woerden, het scheepvaartverkeer door Holland en de defensie van Haarlem en Amsterdam een betekenis, die ver uitging boven wat men van een dorpje van zo’n geringe omvang zou mogen verwachten. Dat is tot op heden zo gebleven.
143 Pagina’s, 18cm x 24,8cm.
Geschreven door Gerrit van den Beldt en uitgegeven door Uitgeverij Canaletto te Alphen aan den Rijn.
ISBN: 90 6469 535 0
Status: Uitverkocht