Het Rijksmonument “Het Rijnlandse huis”

Het gemeenlandshuis was in de afgelopen eeuwen de incidentele
vergaderplaats van het bestuur van Rijnland, meestal na de inspectie van de
dijk en de sluizen. Het pand had vooral een belangrijke functie als woonhuis
voor de opziener van Rijnland. Bekende waterstaatkundigen als Cruquius,
Brunings en Conrad hebben in dit huis gewoond. Daarnaast was er ruimte voor een
reparatiewerkplaats en opslag voor dijkmaterialen.

Juist
daar, vlak bij de steeds bedreigde Spaarndammerdijk, de zwakste schakel in de
zeewering, moest het hoogheemraadschap kunnen beschikken over de permanente
aanwezigheid van materialen en werklieden die onmiddellijk ter plaatse waren,
als de zeearm, het IJ, bij stormweer hoog opliep. Na de afsluiting van het IJ
in 1872 en de aanleg van het Noordzeekanaal, in 1876, hoefde het klokje op het
gemeenlandshuis niet meer te luiden om de mannen van Spaarndam op te roepen om
de dijk twee aan twee over een strekking van 500 meter te bewaken. Er staan nog
steeds hardstenen paaltjes in de dijk waarmee de strekkingen werden aangegeven.

Rijnland beschouwt het gemeenlandshuis als onvervreemdbaar erfgoed, maar
staat wel open voor gebruik voor publieke doeleinden, bijvoorbeeld door de
gemeente


Bron: website van het Hoog Heemraadschap van Rijnland.


Wilt u een rondleiding op het terrein van het Rijnlandshuis of een dorpsrondleiding neem dan met ons contact op