2022

 

De tentoonstelling wordt opgebouwd uit 44 banners en overige borden met afbeeldingen van sluizen vanaf Halfweg t/m Spaarndam. Ook zijn er enkele banners te zien van de renovatie Spaarndammerdijk en de Kolk. Met behulp van een bijbehorend gidsje kosten € 5,00 wordt het verhaal verteld van het ontstaan en de loop van het water,

Tijdens deze dagen is het ons museum geopend. Verder een kleine expositie met schilderijen van de kunstschilder Peter Balm uit Spaarndam.

En ook bestaat de mogelijk om enkele curiositeiten of boeken te kopen.  Locatie Rijnlandshuis Spaarndammerdijk 23 te Spaarndam. Tijden 10.00 -16.00 uur.

 
2021

Zaterdag  11 september en zondag 12 september 2021, zijn de Open Monumentendagen. In 2020 heeft de Historische Werkgroep Spaarndam het boek “Spaarndam Waterdorp” Altijd water altijd Anders uitgegeven. De hieraan gekoppelde tentoonstelling kon geen doorgang vinden in verband met het covid-19 virus. Maar het is ons toch gelukt om tijdens de Open Monumentendag een open lucht tentoonstelling te organiseren. Tijdens deze dagen kunt u een gids kopen voor € 5,00  De gids bestaat uit 71 pagina’s en is voorzien van  foto’s van toen en nu.

                   

Deze gids fungeert als overzicht van de tentoonstelling en tevens als wandelroute van Spaarndam als waterdorp. De wandelroute (ongeveer 22uur) brengt U langs historische gebouwen en sluizen en neemt u mee in de geschiedenis van Rijnland, onze bedrijvigheid en niet te vergeten Hansje Brinker.

Deze wandelroute kunt u alle dagen van het jaar lopen wanneer u het beste uitkomt. ( in de wandelroute zitten enkele moeilijke stukken voor personen die slecht ter been zijn)De foto’s ten behoeve van de tentoonstelling vormen een aanvulling op de wandelroute.

Ook is er kraam met andere boeken en artikelen die door de HWS zijn uitgegeven of  daaraan hebben meegewerkt. Voor een kleine herinnering  van U bezoek aan ons dorp, verkopen wij kleine souvenirs.

    

Ook tijdens de tentoonstelling gelden de regels zoals gesteld door het RIVM.2019

Op zondag 15 september 2019, was het Rijnlandshuis geopend tijdens de open Monumenten dagen.

Het thema dit jaar was ” Plekken van Plezier”

Ruim 600 bezoekers brachten een bezoek aan het Rijnlandshuis te Spaarndam. Daar het thema zich leende voor oude ambachten heeft de HWS geprobeerd om dit zoveel mogelijk te realiseren. Er was  voor een ieder wat te beleven: men kon genieten van een kleine rondvaart over de Mooie Nel richting het Boezemgemaal, langs de jachthaven de Rietpol en langs de Balkbrug met zicht op de Kolk nog even langs  de Woerdersluis en n weer terug naar de botenloods.

Ook een rondleiding in het Rijnlandshuis was mogelijk. Verder kon men zien hoe meerpalen werden gemaakt. Kon men genieten van broodje vers gerookte paling , wafels of een  heerlijk ijsje .Verder kon men kijken hoe netten worden geboet. Verder was er een  imker aanwezig, hier kon  men alles leren over onze natuur en het maken van honing. In het Koetshuis kon men terecht voor kunst voorwerpen en luisteren en kijken naar de zadelmaker. Ook was er een hoek ingericht met oud speelgoed. In de timmerloods kon men genieten van het kantklossen, borduren en er stonden diversen zelf gemaakt poppenhuizen. Tevens was daar Rijnland aanwezig met een stand waar men alles kon vragen met als onderwerp Het waterschap van nu.

Ook ons museum , boekenkraam en tweedehands spullen had niet te klagen over het aantal bezoekers. Op het grote grasveld stonden diversen Oudhollandse kinderspelen opgesteld waar gretig gebruik van werd gemaakt door jong en oud.