155 jaar gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Uitgegeven ter gelegenheid van de samenvoeging Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Een gezamenlijke uitgave van de Historische Werkgroep Spaarndam, de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Historische Halfweg en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

Geschreven door Henk van Ommeren en uitgegeven door de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.                  

ISBN: 978 90 8229 875 8,

 Prijs : € 10,00, voorradig. 

 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude - Van veenwildernis tot wonen in het groen 

Er is lang en veel over gesproken, er zijn tal van informatie-, discussie- en kennismakingsavonden geweest, enquêtes gehouden, maar op 1 januari 2019 houdt de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude als zelfstandige gemeente op te bestaan en is de samenvoeging met de Gemeente Haarlemmermeer een feit. Ook onze voorvaderen hebben diverse samenvoegingen meegemaakt en vrijwel even zoveel splitsingen. Dit, maar ook de rest van het verhaal over de rijke geschiedenis van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude mag niet verloren gaan. Historicus Frank van de Poll heeft samen met Historisch Halfweg, de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de Historische Werkgroep Spaarndam het herdenkingsboek samengesteld: Haarlemmerliede en Spaarnwoude – Van veenwildernis tot wonen in het groen. Hij belicht onder meer hoe het gebied in de middeleeuwen in cultuur is gebracht, hoe het water beheerd werd en de dijken werden aangelegd, wat de aanleg van de trekvaart betekend heeft, hoe het gebied bestuurlijk in elkaar zat, wat voor mensen er gewoond hebben en wonen, en vooral: hoe mooi het gebied is. 

ISBN: 978 90 8258 932 0 

Prijs:  € 25,00  Voorradig

 

Het verhaal van Hans Brinker   (2015)

The story of Hans Brinker Het lijkt een dag als alle andere, als de kleine Hans op pad gaat voor een bezoekje aan zijn opa. De zon schijnt en blij begint hij aan zijn wandeling langs de dijk. Maar dan hoort Hans water sijpelen en ziet hij iets wat elk Hollands kind de stuipen op het lijf zou jagen… Zo begint het verhaal van Hans Brinker, het jongetje dat heel Holland van een overstroming redde door zijn vinger in de dijk te steken. Het symbool van de eeuwigdurende strijd tegen het water wordt in dit boek kleurrijk nieuw leven ingeblazen. En nog steeds heeft het verhaal ons iets te leren: door op het juiste moment in actie te komen, kan zelfs het kleinste kind een grote held worden! 5-8 jaar. Geschreven en geïllustreerd door Alex de Wolf en uitgegeven door Uitgeverij Ploegsma. ISBN: 978-90-216-7298-4 (Nederlands) 

Prijs: € 12,99, voorradig. 

ISBN: 978-90-216-7297-7 (Engels) 

Prijs: € 12,99, voorradig.

Grote Sluis (2011)

Gemeenlandshuis te Spaarndam t.g.v. de opening van de Grote Sluis organiseerde de HWS samen met het hoogheemraadschap van Rijnland en Peter van den Klinkenberg een tentoonstelling over de Grote Sluis. Henk Goebert maakte een fotoverslag. 

Hiervan is een klein boekje uitgegeven.

Prijs: € 2,50

voorradig.

Honderd jaar koorzang achter de dijken (1908-2008)

Een beschrijving van de rijke geschiedenis van het Spaarndams Gemengd Koor vanaf 1908, omlijst met oude foto’s uit het koorarchief en prachtige kleurenfoto’s van Henk Goebert. 192 Pagina’s, 16,5cm x 24,5cm, met veel foto’s. 

Geschreven door Willem van de Griend en uitgegeven door het Spaarndams Gemengd Koor. 

ISBN: 978 90 808509 5 8 

Prijs:  € 10,00, voorradig.

Spaarndam in de jaren vijftig en zestig (2007)

Spaarndam in de jaren vijftig en zestig

Een beschrijving van het dorpsleven van Spaarndam in de eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog.
120 Pagina’s, 22,5cm x 22,5cm, met veel foto’s.
Samengesteld door de HWS en uitgegeven door Uitgeverij Aprilis, Markt 9, Zaltbommel in de serie ‘Uijt hoven, dorpen en steden’.
ISBN: 978 90 5994 182 3
Prijs: € 7,50
Status: Voorradig

Spaarndamse bedrijvigheid in de vorige eeuw  (2005)

Spaarndamse bedrijvigheid in de vorige eeuw
Een overzicht van de bedrijven die in de twintigste eeuw in Spaarndam bestaan hebben. Het is boeiend om te ervaren hoe bedrijven in de loop der jaren gesticht worden, groeien en bloeien, en dan in verval raken en weer verdwijnen. Zestig bedrijven worden nader uitgewerkt en er is een opsomming van alle in de archieven gevonden bedrijven met hun adres.
112 Pagina’s, 16,5cm x 24,5cm, met veel foto’s en oude advertenties van de bedrijven.
Uitgegeven door de HWS in samenwerking met Studio Excelsior te Haarlem.
Status: Uitverkocht

Spaarndam in de 19e eeuw  (2000)

Spaarndam in de 19e eeuw

Van Vrijheidsboom tot de Stelling van Amsterdam
Een beschrijving van de ingrijpende veranderingen in het dorpsbeeld in de 19e eeuw en de invloed daarvan op het dorpsleven. De dijk werd opgehoogd, de grote sluis werd twee keer vernieuwd, de Kolksluis kreeg de huidige vorm, het stoomgemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland werd gebouwd met de daarbij behorende Boezem, Boezemsluis en Boezembrug, voor de verdediging van Amsterdam werden in het begin van de eeuw batterijen aangelegd en aan het einde van de eeuw een Lieniewal en de huidige forten. Ook de omgeving veranderde. Door de aanleg van het Noordzeekanaal werd het IJ ingepolderd. Daardoor konden er huizen op de dijk worden gebouwd omdat het overstromingsgevaar was verdwenen. In de nieuwe Houtrakpolder werd de Ringweg aangelegd en kwamen de eerste huisjes voor landarbeiders.
160 Pagina’s, 16,5cm x 24,5cm.
Uitgegeven door de HWS in samenwerking met Canaletto/Repro-Holland te Alphen aan den Rijn.
ISBN: 90 6469 760 4
Prijs: € 5,00
Status: Voorradig

Spaarndam 700  (1985)

Spaarndam 700

Geschiedenis van het dorp tussen Spaarne en IJ 1285 – 1985
Het verhaal van Spaarndam in de loop van zeven eeuwen. Het oude ambacht Spaarndam had een oppervlakte van slechts 64 morgen. Het dorp Spaarndam lag voor een deel ook in de ban van Spaarnwoude. Op deze wijze kon Spaarndam weinig bestuurlijke kracht ontplooien. Toch had het dorp voor de waterhuishouding van Rijnland en Woerden, het scheepvaartverkeer door Holland en de defensie van Haarlem en Amsterdam een betekenis, die ver uitging boven wat men van een dorpje van zo’n geringe omvang zou mogen verwachten. Dat is tot op heden zo gebleven.
143 Pagina’s, 18cm x 24,8cm.
Geschreven door Gerrit van den Beldt en uitgegeven door Uitgeverij Canaletto te Alphen aan den Rijn.
ISBN: 90 6469 535 0
Status: Uitverkocht